Öva mätning och längdenheter

18,00 kr

Ett arbetsblad att jobba tillsammans med i par eller grupp.

Mätningarna görs ute på skolgården.

På sida två finns uppgifter kopplade till längd att lösa och redovisa.

En passande vidareutveckling är att låta elevparen hitta på egna längduppgifter som andra elever får i uppgift att lösa!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader