Pick a colour säsong 1 – bingo

25,00 kr

Bingorutor som innehåller olika ord som tas upp under program 1-10 av pick a color säsong 1. Jag använder dem i samband med att programmet visas i helklass. Eleverna ska under programmets gång kryssa för eller fylla i det ordet som står på deras “bingoplan”. Eleverna kan måste därför vara aktiva och lyssna efter specifika ord under programmets gång. Efter att programmet är slut så samlar jag in papperna för att se vilka elever som har kryssat vad och vilka ord som gruppen eventuellt upplevde som svåra att höra.

I materialet ingår två olika versioner av samma bingoruta då elever som sitter bredvid varandra inte ska ha identiska underlag (för att hindra att eleverna kollar på kompisens).

I materialet finns olika varianter av de två bingo versionerna för att materialet i högre utsträckning ska kunna användas till andra uppgifter än vid filmvisning, samtidigt som elever i behov av stöd eller utmaning kan få det.  I materialet finns följande:

  • Bingorutor som är ifyllda med bildstöd och begrepp.
  • Bingorutor som är ifyllda med bildstöd och begrepp – svartvitt.
  • Bingorutor med bildstöd men utan begrepp.
  • Bingorutor med bildstöd men utan begrepp – svartvitt.
  • Bingorutor utan bildstöd men med begrepp.
  • Bingorutor utan bildstöd men med begrepp – svartvitt.
  • Tomma bingorutor.
  • Tomma bingorutor – svartvitt.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader