Problemlösning – åk 1

30,00 kr

I detta problemlösningshäfte får eleverna stödstrukturer för att läsa och förstå frågan i textuppgifter, visa hur de har tänkt när de löser en uppgift samt skriva ett rimligt svar.  Problemen är anpassade för vårterminen i åk 1 och följer samma teman som Favorit matematik 1B, så som talområdet 0-20, fler och färre,  klockans hel- och halvtimmar, centimeter, pengar, stapeldiagram, geometri och talområdet 0-100. Förutom detta får eleverna även träna på addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång samt med flera termer. De får även rita räknehändelser och skriva egna problem som de sedan kan byta med varandra.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader