Problemlösning nivå 1

29,00 kr

Materialet innehåller nio problemlösningskort med räknesätten addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Nivå 1 av 4. 

För att motivera eleverna får de efter varje avklarat kort ett märke som de samlar(limmar) på sin tavla.  

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader