Problemlösning vinter

25,00 kr

Problemlösning vinter. 

Problemlösningsuppgifter med de fyra räknesätten passande år 3. De kan även användas till elever i år 4 som har lite svårt med problemlösningsuppgifter. 

Uppgifterna är elevnära och kan med fördel göras enskilt eller i par. Gå gärna igenom uppgifterna efteråt med eleverna och låt dem redovisa hur de räknat ut svaren och berätta hur de tänkt. 

Perfekt att träna på inför nationella proven till våren. Eleverna behöver ofta träna många gånger på olika matematiska problem. Några problem löses i flera steg. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader