Räkna med tallinjen 0-30

25,00 kr

Skrivs ut som pdf-fil. Återanvänd linjerna på nytt genom att laminera och låt eleverna skriva med vattenlöslig penna.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader