Religion (Vad är religion)

15,00 kr

Bildstöd för arbete med religionskunskap. 
Passar utmärkt om man arbetar med Puls SO böckerna då dessa
ämnesrelaterade
begrepp framgår i böckerna.

Innehåll:
Begreppen kommer både med bildstöd & förklaringar och endast bildstöd.

22 begrepp med bildstöd & förklaring:
(Samhörighet, ceremoni, rit, identitet, livsfråga, livsåskådning, helgdag,
religionsfrihet, grundlag, religiös mångfald, ursprungsfolk, naturreligion,
nomad, totempåle, totem, helig, övernaturlig, gudomlig, förfäder, religiös,
troende.)

32 begrepp med bildstöd.
(Samhörighet, ceremoni, rit, identitet, livsfråga, livsåskådning, helgdag,
religionsfrihet, grundlag, religiös mångfald, ursprungsfolk, naturreligion,
nomad, totempåle, totem, helig, övernaturlig, gudomlig, förfäder, religion,
religiös, troende, kristen, kristendom, jude, judendom, muslim, islam, hinduism,
hindu, buddhism, buddhist.)

Antal filer: 2
Filformat: zip
Rekommenderad programvara: 7zip