ROCKA SOCKORNA-uppgifter till 21/3

30,00 kr

I detta paket får du:

* Rocka sockorna-vimpel att sätta upp i klassrummet eller på väggen med till exempel elevernas målade sockor runt om.
* Blandade sockor för eleverna att färglägga och klippa ut som jag har ritat själv och scannat in.
* Två olika skyltar som kan sättas upp på väggen med till exempel elevernas målade sockor runt om.
* Två varianter av skriv-papper i A4-format med 1/2 sida blank och 1/2 sida med linjer, den ena har stödlinjer. Den ena varianten har rubriken “Rocka sockorna” skrivet på och den andra varianten är tom, d.v.s. välj en egen rubrik. Dessa är till för att ex skriva några meningar om vad “rocka sockorna” står för eller komma på en punktlista tillsammans om att alla är lika mycket värda, oavsett vad/lika unika! Arbeta ensam, i par, grupp eller helklass!

Antal filer: 7
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader