Självskattning utvecklingssamtal

3,00 kr

Dela ut till eleverna innan utvecklingssamtal, och låt de fylla i de olika påståendena/frågorna. Utgå sedan från dessa två A4 att samtala kring under utvecklingssamtalet. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Vivis klassrum Kategorier: ,