Skapa med Chrome Music lab – Star Wars Theme

15,00 kr

I den här lektionsplaneringen används Songmaker som är en del av Chrome Music Lab. Eleverna klickar på ett rutnät för att lägga till melodi eller rytm. De klickar på Play för att lyssna på sin skapelse.

De ska få prova på att skapa sin egen version av The Star Wars Theme av John Williams genom att använda Chrome Music Lab. Den här lektionen passar yngre elever från år 2-6. Tidsåtgång; ca 60 minuter

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Annabe Kategorier: ,