Skapa meningar

10,00 kr

Ett material som är skapat utifrån Maria Montessoris språkmaterial “grammatik”. Här får eleven på ett lekfullt sätt skapa egna meningar med substantiv, adjektiv och verb med färgkodade ordkort. Varför inte skriva ner meningarna i en bok, på lösblad eller whiteboardtavla oc rita till?

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader