Skiljetecken och stor bokstav

25,00 kr

 

OBS! Uppdaterat 10/11 då jag upptäckt ett par felaktigheter. 

8- sidors häfte om skiljetecken och stor bokstav. Först lite information om vilka regler som finns och sedan några övningsuppgifter. Häftet har två delar.  Första delen av häftet tar upp regler och användning för punkt, frågetecken och utropstecken. Eleverna ska kunna sätta ut rätt skiljetecken får skriva egna meningar. 

Andra delen tar upp reglerna för stor bokstav vid början av mening och egennamn. Den tar också upp att man inte ska ha stor bokstav vid anföringssats. De får öva stor bokstav på en text om Bea och Sofie som lär känna Anton och hans hund. 

Häftet avslutas med Utmaningen. Där ska de sätta ut skiljetecken på en lite längre text. Texten är en fortsättning på berättelsen om Bea och Sofie. 

Det är jag själv som skrivit berättelsen. 

Facit medföljer för de delar det behövs. 

Passar åk 4-6

Man kan lätt plocka ut delar och behöver inte arbeta med hela häftet på en gång. Alla elever behöver inte heller göra alla delar. 

Antal filer: 4
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader