Skogens träd – svårare faktatexter – frågor – skrivblad

40,00 kr

Lär dig om 14 vanliga träd i Sverige. Materialet har tre sidor om varje träd där följande ingår: en faktatext, läsförståelse-frågor samt skrivblad för att skriva egen fakta om ett träd. Bilderna i materialet visar hur hela trädet ser ut, den enskilda bladet och trädets frukt / frö. Innehåller följande träd: gran, tall, ek, lönn, rönn, asp, ask, björk, bok, alm, hästkastanj, pil, al och lind.

Det här materialet finns i en lättare version med kortare texter och större typsnitt. 

Det finns även ett träd-memory och elevböcker allmänt om träd “om träd” (åk 1-3) eller “min trädbok”(åk 4-6) i min butik.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader