Skrivuppgifter – skriv fortsättningen

25,00 kr

För många elever kan det vara svårt att
skriva en berättande text med ett varierat språk. Det kan även vara klurigt att
komma igång med sitt skrivande.

Dessa skrivuppgifter kan vara en hjälp i
det arbetet. Det går att låta eleverna välja en början och låta dem sedan
skriva klart sagan. En bra idé är att innan det gå igenom noga hur en berättelse
är uppbyggd.

Använd gärna mina mallar för bedömningar
av texter som också finns på skolmagi.

Med önskan om att skapa skrivglädje!

Obs! Ett extra ord hade smugit sig in vilket gjorde att meningsbyggnaden på ett blad blev felaktig. Det är nu ordnat men ligger som en egen fil att ladda ner. Den är med här också.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader