Stort paket med spel för att träna på ordbilder (och/eller bokstäver eller glosor)

25,00 kr

Detta paket består av elva olika spel/övningar tänkta att använda för att lära in / befästa / repetera ordbilder.
Flera av spelen går även att använda för att träna på bokstäverna eller för att träna glosor och rättstavning.
I paketet finns ordkort med 86 vanliga ord. Det finns även tomma kort, för den som vill skriva till fler/andra ord. Det ingår även kort med bokstäver, både gemener och versaler.

Spelen är:
* Sänka piratskepp (variant av ”Sänka skepp”, fast med ord!)
* Ordtåg – där man tränar på att lägga de bokstäver som ingår i orden
* Gissa ordet (variant av ”Vem där?”, fast med ord!)
* Racerbilspelet – vem hinner först ett varv? Jo, den som drar ord (och läser dem) med flest bokstäver.
* Skattjaktsspel – kul spel med träning av ordbilder, spelplan i A3-format
* Slå flugan – slå flugor (med ord på) med flugsmällare
* Bumpa ordet
* Dinosauriespår – träna ord i rörelse
* Bingo
* Ordtornet – bygg torn av muggar med ord på
* Var är? – gissa i vilken (ord)mugg föremålet är gömt
* Memory

Det medföljer instruktioner till alla spel/övningar.

Antal filer: 5
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader