Svampar – 20 st bilder att färglägga / måla

10,00 kr

20 stycken olika svampar som går att färglägga. Varför inte låta eleverna välja en av svamparna som de kan färglägga för att sedan skriva en berättelse eller faktatext om, antingen på svenska eller annat valfritt språk. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader