Tiotal och ental

15,00 kr

Tiotal och ental- korten kan användas till att spela ex. “Finns i sjön” eller memory med.  

52 kort totalt som i en kortlek. 4 kort som visar samma tal på olika sätt. Följande tal finns med: 16, 23, 25, 33, 39, 41, 45, 54, 56, 67, 78, 83, 99.

Längst ned i dokumentet finns baksidor till korten att använda om du vill.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader