Träna analoga klockan

25,00 kr

Mängdträna och bli säker på analoga klockan!

I detta häfte får du 23 sidor klockträning, där klockslagen står angivna i text och eleverna själva får sätta ut tim- och minutvisare på rätt plats. 

Varje moment/klockslag finns i två sidor, som är numrerade och färgkodade, så att du lätt kan se vilka sidor som hör ihop.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader