Träna: enkla beskrivningar!

10,00 kr

Träna på att beskriva något med egna ord!

4 sidor med olika djur att beskriva med ord eller längre meningar. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader