Träna positionssystemet – para ihop påstående med tal

25,00 kr

Träna positionssystem och tals värde

Materialet har 36 påståenden (blå kort) och 36 talkort (lila kort). Påståendena har varierande svårighetsgrad. Alla tal hör ihop med fler påståenden och alla påståenden hör ihop med fler tal.

Här är tre varianter på övningar du kan göra med materialet:

·”Hitta paret”. Dela ut ett talkort till hälften av eleverna samt två påståenden till andra hälften. Låt eleverna gå runt i klassrummet och hitta vilka påståenden och tal som hör ihop. Eleverna i paren kommer diskutera och hjälpa varandra med påståendena. Eftersom det finns fler kombinationer av par så blir övningen differentierad, vissa hinner fler par än andra. Övningen har inte heller ett självklart slut vilket gör att den faktiska träningstiden ökar då eleverna inte behöver vänta in varandra.

·Aktiv genomgång/helklassövning. Dela ut ett tal (eller ett påstående ) till varje elev. Du läser ett påstående (eller tal) och de elever som har ett kort som stämmer överens med ditt kort räcker upp detta kort i luften. Diskutera samt förtydliga utifrån gruppens svar.

·Gruppdiskussion. Dela ut ett (eller flera) talkort och ett påståenden till varje elev i gruppen. Gruppen ska sedan gå igenom sina gemensamma tal och påståenden och diskutera vilka tal som passar till vilka påståenden.

Använd gärna övningarna som en cirkelmodell. Kanske börjar ni med helklassövningen, och sedan en gruppdiskussion och vid ett annat tillfälle ytterligare en gång med hitta paret.

Ett utmärkt material för att träna inför de nationella proven i åk 3.

 

Gillar du mitt material? Ge materialet gärna en recension och ett betyg. Tryck på min skaparikon och följ mig så missar du inte när jag lägger ut nytt material.

Författare till boken ”Praktisk matematik Skapa nyfikenhet och förståelse”. Boken är laddad med färdiga lektioner och kopieringsmaterial. Bara att följa och får en aktiv och differentierad lektion. Boken passar som komplement till alla läromedel.

På instagram “differentierad_matte” får du mer tips på differentierade arbetsuppgifter i matte. 

 

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader