Träna skrivandet.

50,00 kr

Ett material som innehåller flera övningar för att träna elevers skrivandet av meningar och att utveckla sitt skrivande av meningar. Allt material ska med fördelas lamineras för att användas. 

Låda 1:

Sambandsord och tidsord. Dessa ska användas i flera av materialets delar, men kan också användas fristående till andra uppgifter. Exempelvis genom att ge eleverna sambandsorden och be dem skriva meningar som innehåller ordet. När eleven byggt meningen ska den skrivas av på papper eller dator. 

Låda 2:

Meningar som eleverna ska bygga ihop med hjälp av sambandsorden. När meningarna sätts ihop med sambandsorden så blir inte meningarna korrekta, utan meningsbyggnaden blir fel. Detta får man prata om med eleverna, hur det kan bli i verkligheten också när man arbetar med en text som skrivit.

Låda 3:

Är meningar med luckor där sambandsord ska placeras ut. När eleven byggt meningen ska den skrivas av på papper eller dator. 

Låda 4.

Innehåller skiljtecken.

Låda 5.

Meningar att använda för skiljetecken. Eleverna ska placera ut rätt skiljetecken i luckorna. När eleven byggt meningen ska den skrivas av på papper eller dator. 

Låda 6:

Innehåller en kort saga där eleverna ska träna på att sätta ut rätt skiljetecken i meningarna och träna på att bygga ihop sagan i kronologisk ordning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Ettstegitaget Kategorier: ,