Träna tallinjen

15,00 kr

Här kommer sju arbetsblad som behandlar tallinjen på en grundnivå för elever i årskurs F-3. Nivå ett och två kan antingen användas som ett litet häfte, eller att läraren delar ut ett arbetsblad varje morgon för att få in återkommande undervisning på ämnet. Arbetsbladen behandlar först tallinjen 0-10, sedan 10-20 och avslutningsvis ett sammanfattande blad med 0-20.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader