Uppgift: kortskrivning (skriv till bild) JUL edition

10,00 kr

Klicka in på min butik för att hitta fler kortskrivningar. 


– JUL-edition –


Mycket uppskattad uppgift som går att återanvända
 eftersom den innehåller flera bilder. Du kan även hitta egna bilder att göra uppgiften till eftersom frågorna och presentationen inte är bundna till någon särskild bild.

Uppgiften kallas kortskrivning och just denna går ut på att skriva till en jul/vinterbild. Eleverna tittar på en bild och använder sin fantasi för att på ett visst antal minuter svara på fråga efter fråga kring bilden.

Syftet är att eleverna ska öva upp sitt “skriv-flow” och tänka bort rätt och fel. Eleverna ska inte fokusera på skrivregler utan endast försöka skriva så mycket som möjligt. 

Eleverna behöver:

  • dator, iPad eller papper och penna.
  • en av bilderna 

Uppgiften innehåller:

  • 6 bilder för läraren eller eleverna att välja mellan och
  • en presentation med instruktioner och slides där varje slide innehåller en fråga. Antalet minuter står också på varje slide. Presentationen kan t.ex. visas upp av läraren på en skärm/projektor, steg för steg eller delas ut till eleverna som häfte där läraren säger “vänd blad” varje gång det är dags att svara på nästa fråga.

Förslag på arbetsgång:

1. Skriv ut en av bilderna och kopiera upp så att varje bord har en bild att titta på medan de skriver. Alternativt skriv ut alla bilder och låt eleverna välja en. Eleverna ska även ha ett tomt dokument eller papper framför sig.

2.  Gå igenom instruktionerna med eleverna. Var tydlig med syftet.

3. Visa en slide/fråga åt gången för eleverna. Läs upp frågan och låt den vara synlig under så lång tid som det står på varje slide. Ställ gärna en timer så blir det tydligt för eleverna när tiden är ute.

4. I slutet står det att eleverna får skriva klart, lägga till och/eller redigera/rätta. Det är bra att redan vid instruktionerna berätta för eleverna att de kommer att få möjlighet att göra det i slutet. Det minskar stressen när de inte hinner klart under frågornas gång.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader