Veckokalender 2023-2024

25,00 kr

Veckokalender 2023-2024.

Veckokalender som sträcker sig över hela läsåret från augusti 2023 till augusti 2024. På varje dag finns gott om plats att skriva anteckningar, lektionsplanering, läxor, eller annat. Kan användas såväl av lärare som av elever. Passar även att sätta upp i klassrummet eller lärarrummet. 

Design och illustrationer av Malin Yngve. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader