Vikbok: Läs & Måla nivå 4

30,00 kr

Här är nivå 4 i Läs & Måla- serien!
Du hittar de enklare Nivå 1 + Nivå 2 + Nivå 3  här hos Papperssvalan på Skolmagi (se länkar nedan).

Häftena är tänkta som ett fristående  extramaterial, där nybörjarläsaren kan träna läsförståelse genom att läsa texten för att få reda på hur bilden ska målas.

Nivå 4 passar bra till det som kommit igång med sin läsning och kan läsa såväl ljudstridiga ord som en del kanske nya och obekanta ord.
Här är det även att börja på att läsa lite mellan raderna, hitta ledtrådarna i texten på några ställen där man behöver tänka lite grand så man vet hur man ska måla bilden.. 

https://skolmagi.nu/product/vikbok-las-mala-niva-1/

https://skolmagi.nu/product/vikbok-las-mala-niva-2/

https://skolmagi.nu/product/vikbok-las-mala-niva-3/

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader