Welcome to Winter Town: Who lives here?

20,00 kr

Vem bor här? 
Utifrån ledtrådar ska eleverna lista ut vem som bor i vilket hus och motivera detta.
De ska hitta substantiv och adjektiv i bilderna och använda dem för att beskriva utsidan och insidan av huset. 
Materialet kan användas som ett häfte för individuellt arbete eller arbete i par!
Det kan även användas  i helklass för arbete med ett hus i taget. 

Mycket nöje!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader