Where is the football?

2,00 kr

I den här uppgiften får eleven arbeta med enkla prepositioner på engelska. Eleven ska rita en fotboll i de olika sakerna på bilden enligt instruktionerna.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader