Work with verbs

40,00 kr

Ett arbetsmaterial med många olika sätt att träna på ordklassen verb. Passar för åk 3-5.

Materialet innehåller:

  • Faktablad med regler för verb.
  • Skyltar för laborativt arbetssätt.
  • Tabeller för att träna på verb.
  • Färdiga listor med verbens böjningar i olika tempus.
  • Ett memory spel eller finns i sjön med 50 olika verb med olika tempus.
  • 50 olika meningar på kort som klipps ut för att passa ihop med bilden på verbet. Kan användas som lästräning samt att skriva av meningen och sedan byta ut verbet som är grön-markerat och böja det i olika tempus.
  • + 5 posters med verben / bild + ord
  • Materialet finns även på svenska i min butik.

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader