Självreflektion och att fundera kring sina styrkor

15,00 kr

Förbered eleverna inför utvecklingssamtalet genom att låta eleverna reflektera över positiva egenskaper och styrkor hos sig själva.

Materialet finns i tre nivåer. Skillnaden mellan nivåerna är att varje nivå få en/två punkter ytterligare att fundera kring samt att det blir större skrivutrymme så de får plats att fördjupa sina tankar.

Du kan välja att skriva ut materialet med eller utan linjer.

Det följer även med visningssidor för att visa på storskärm för genomgång.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader