Addition och subtraktion 0-10 Läggspel

15,00 kr

Skriv ut, klipp ut cirklarna med additioner och subtraktioner. Laminera både cirklarna och ”talplattorna” så de håller längre.

Jag använder dessa till stationsarbete. Där en station är att tillsammans lägga alla cirklar med additioner och subtraktioner på den ”talplatta” som visar summan/differensen. Det finns säkert fler sätt att använda dessa på. Kanske under en utomhuslektion: sprida ut cirklarna på ett område- eleverna får leta och lägga cirklarna på rätt talplatta. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader