Addition, talområde 0–5 (fem sidor!)

5,00 kr

Addition inom talområdet 0–5!

I materialet ingår fem sidor med stegrande svårighetsgrad. 

De tre första sidorna innehåller ikoner i form av cirklar. På de två sista sidorna används endast siffror, additionstecken och likhetstecken. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader