Alfred Nobel – kooperativ övning

15,00 kr

En kooperativ, differentierad och interaktiv övning om Alfred Nobel. 

Hitta någon som… går ut på att eleverna ska gå runt i rummet och hitta en kamrat som kan svara på uppdragen. Det kan tex vara ”Hitta någon som vet vilka språk Alfred Nobel kunde tala.”

Materialet kan antingen klippas till kort där eleverna hämtar ett kort i taget alternativt som en bingoruta. När de använder den som bingoruta ska ropa bingo när de hittat alla i en rad/hela rutan. Alternativt att de hittar så många som möjligt utan att ropa bingo.

Materialet har två sidor, dvs 18 uppdragskort.

Uppdragen har olika svårighetsgrad, så arbetsbladet är naturligt differentierat. Eleverna kan också lära sig svaren till flera uppdrag eller bara till någon.

Frågorna utgår från mitt material ”Faktablad Alfred Nobel”

Finns även ett material med Sant eller Falskt.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader