Am / Are / Is

18,00 kr

Ett material som tränar regeln kring användandet av am/are/is, något jag märkt att eleverna behöver öva MYCKET på även långt upp i åldrarna!

Materialet består av kort att klippa ut (laminera för bättre hållbarhet) som eleverna bildar meningar av. Går även att spela memory med där tre kort vänds varje gång.

Övriga ord som finns med är relativt lätta då fokus ska ligga på am/are/is. 

Utöver ordkorten ingår tre arbetsblad. På två av dem ska eleven översätta meningar, både från svenska och engelska.  På det tredje arbetsbladet finns bilder att skriva fritt till, här skriver eleven utifrån sin språkliga förmåga.

Väv in muntliga övningar där eleverna jobbar i par utifrån uppgifterna, det är alltid bra att samarbeta och lära av varandra! Våga prata engelska.

Lycka till med lektionerna!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader