Arbetsblad förskoleklass

20,00 kr

Arbetsblad med:

  • Rim
  • Första ljudet
  • Sista ljudet
  • Antal ljud
  • Sammansatta ord
  • Långa och korta ord

Eleven ska färglägga exempelvis de två bilder som rimmar, de två som börjar på samma bokstav, de två bilder som tillsammans bildar ett nytt ord och så vidare. Sex A4-sidor i svartvitt.

Bilder från pixabay.com

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader