Skrivprojekt

25,00 kr

Skrivprojektet Den magiska världen, med fantasy tema. 

Detta material innehåller tre stycken filer.

1. Ett skrivprojekt med pedagogisk planering och instruktioner om hur berättelsen ska skrivas och vilka saker som berättelsen måste innehålla.

2. Samma skrivprojekt med pedagogisk planering. Detta material innehåller bildstöd samt stöd vid varje kapitel. Det finns intron för att skapa fantasi samt stödmeningar hur man kan börja skriva.

3. Samma skrivprojekt som ovan med linjer så eleverna kan skriva direkt i. 

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader