Arbetsblad-Reflektion för barn-Vad tänker du på-Dokumentation

14,00 kr

En reflektion-mall du kan använda i alla områden .

Det gynnar hen bra att sätta ord på sina tankar i början/mitten/ slutet av dagen.

En mall för dokumentation & reflektion.

Antingen kan hen skriva, eller måla vad hen tänker på. Bildspråk är minst lika bra och positivt som bokstäver.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader