Språkstörning – Vad är svårt?

0,00 kr

Kort information om vad språkstörning är, om olika språkliga områden som kan vara påverkade och hur man kan tänka (väldigt generellt) kring att belasta respektive avlasta dessa i lektionssammanhang. Hämtat från en språkstörningsföreläsning där just denna delen ofta brukar bli föremål för flitiga diskussioner bland pedagoger som arbetar med elever med språkstörning och/eller NPF.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 1741 gånger