Arbetshäfte: Det var en gång…

20,00 kr

Materialet
innehåller:

Vad är en saga?

Genomgång av sagans typiska drag &

sagans uppbyggnad + uppgifter

Skriv en saga – träningen bestämmer

vem sagan ska handla om, var den ska

utspela sig och vilken magisk
varelse/vilket magiskt föremål som ska spela en avgörande roll.

Checklista för bearbetning

Responsmall


Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader