Argumenterande text (Arbetshäfte, film och presentation)

15,00 kr

Detta är ett arbetshäfte på 15 sidor där eleverna tar sig an de viktigaste delarna i en argumenterande text. Eleverna får fakta om varje del som ska vara med i en argumenterande text samt upplägg på struktur. De tillkommer repetitionsfrågor efter varje läsning. Häftet innehåller även 4 argumenterande texter som exempel. I slutet av häftet uppmanas eleverna att skriva en egen argumenterande text. Det tillkommer även en kort 4sidig presentation som är kopplad till arbetshäftet. I presentationen finns en film från studi.se som tar upp argumenterande texter: 

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU&t=151s

Arbetshäftet behandlar följande centrala innehåll i LGR22 för åk 4-6: 

  • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
  • Gemensamt och enkilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Tips

I samband med detta häfte jobbar vi även med ett gratis arbetsmaterial (Går att ladda ner och skriva ut) från läromedlet BUMS åk 6.  Det står klart och tydligt vilka delar man ska skriva ut osv. Här kommer en länk till materialet :  

https://www.liber.se/plus/E471029301.pdf

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader