Världsdelar och länder: Asien: Indien – Faktabok + arbete i två nivåer

40,00 kr

Innehåller:

1. Faktabok med framsida och 3 faktasidor om Indien. (2 svårighetsgrader)

2) 3 olika sätt att arbeta med texten:

a) Skriv fakta till bildrutorna. Färglägg alla bilder själv. ( Den lättare varianten har färre bildrutor)

b) Skriv fakta till bildrutorna. Bilderna är i färg. Färglägg en målarbild på slutet. (Den lättare varianten har färre bildrutor)

c) Skriv en gemensam eller egen faktatext på ett skrivpapper med målarbilder från Indien.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader