Bildstöd för mindmaps kring ord/begrepps betydelse

0,00 kr

Bildstöd för att göra mindmaps på tavlan kring ord/begrepp och underlätta för elever med nedsatt språkförståelse att lära sig vad de betyder. Exempel och instruktioner för hur det kan användas finns i dokumentet. Innehåller ARASAAC-bilder, Ritade tecken och egenritade bilder. Vissa av bilderna kommer i flera uppsättningar med olika typer av bildstöd.Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 1953 gånger