Barnintervju förskola – Intervjufrågor inför föräldrasamtal/utvecklingssamtal

15,00 kr

Gör barnen delaktiga i föräldrasamtalet/utvecklingssamtalet genom att intervjua dem. Frågorna handlar bl.a. om barnets trivsel på förskolan, barnets styrkor och tankar kring framtiden. 

Intervjua barnen i gruppen och ta med underlaget till föräldrasamtalet. Det blir ett lättsamt sätt att prata och diskutera kring barnets upplevelse av förskolan. Det är väldigt uppskattat av vårdnadshavarna att få ta del av barnets svar. Sätt gärna in underlaget i barnets pärm så att hen kan ta med det hem och spara som minne av förskoletiden. 

PDF:en innehåller två varianter av intervju, en för de barn som ska börja förskoleklass och en för de yngre, plus en sida där barnet kan rita något hen tycker om med sin förskola. 

Materialet är framtaget av Malin Yngve. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader