Bedömning BILD, 4-6

50,00 kr

Fram och baksida om förmågorna eleverna arbetar med i bilden med olika nivåer – använd för att förtydliga krav i bildundervisningen och ha de lättillgängligt för att prata om de olika förmågorna med eleverna. 

Matris – för att ha allt samlat på ett ställe, överskådligt.

Punktform och enkel beskrivning vad eleverna ska tänka på och vad läraren bedömer. 

Posters på förmågorna i bild för att sätta upp i bildsalen. 

Poster vad eleverna ska tänka på…

Materialet är färgkodat 

PDF- format 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader