Berätta om ditt djur!

0,00 kr

Bildstöd till beskriva/berätta-övning med djurfigurer. Plocka ”hemliga djur” ut skål/påse och beskriv dem för varandra. Den som berättar får stöd (visuell prompting) av bilderna och den som ska gissa djuret kan efterfråga mer ledtrådar genom att ställa frågor och peka i bildstödet. Vilka djur som helst går bra, men själv använder jag Animal Counters Design i olika uppsättningar (Hav, Gården, Djungel, Smådjur, Dinosaurier) så bildstödet är från början främst utformat för dessa.

Bildstödet blir allra bäst i A3-format! Övningen passar också bra för att arbeta med tidig mentalisering och perspektivbytesförmåga hos barn med autism (se länk till separat material nedan).

Det finns två varianter av bildstödet och det utgår ifrån följande frågor: Hur ser djuret ut? Vad föder de för ungar? Var lever djuret? Är djuret levande eller utdött? samt Vad äter djuret? (yngre varianten) eller ”I vilka delar av världen finns djuret?” (äldre varianten).

I bildstödet för ”Hur ser djuret ut?” finns också bildrepresentationer för ”Både och” och ”Men”. Dessa kan man använda för att arbeta med jämförelser, som ju på tidig nivå handlar om att hitta likheter och skillnader. Ex: ”Leksaksdjuret är litet, MEN det riktiga djuret är stort” eller ”BÅDE leksaksdjuret OCH det riktiga djuret har snabel. Leksaksdjuret är gult, MEN det riktiga djuret är grått!”

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 2549 gånger