Berätta om ditt sportlov – skrivmallar – 7 nivåer, 21 sidor – bilder att färglägga

20,00 kr

Låt eleverna berätta om sitt sportlov med hjälp av dessa skrivmallar. I materialpaketet ingår 7 olika skrivmallar på olika nivåer. Varje skrivmall innehåller bilder att färglägga. Tre av mallarna innehåller välskrivningsrader medan fyra av dem innehåller ”vanliga” linjära rader. Varje mall innehåller även en stödstruktur i form av en checklista som eleven kan ta hjälp av i skrivprocessen.

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader