Berättelse – 36 rubriker med temat skräck / rysare

15,00 kr

36 pennor med 36 olika rubriker på ämnade att användas vid lektionsmoment där eleverna övar på att skriva berättande texter med temat skräck / rysare. Pennorna med rubriker är tänkta att fungera som stöd för de elever som har svårt att komma igång. Låt eleverna dra en gemensam penna eller var sin penna och låt dem sedan skriva till rubriken ensam, i par eller i mindre grupp.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader