Berättelse med miljöbeskrivningar – 4 – 2 nivåer – 42 sidor

20,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva berättelser med målande miljöbeskrivningar med hjälp av dessa arbetsblad. Materialet består av totalt 42 sidor. Arbetsbladen är nivåanpassade, vilket innebär att det finns en mall där eleven förväntas skriva mer respektive en mall där eleven förväntas skriva mindre. Arbetsbladen är inte bara nivåanpassade, de har även två olika layouter vilket gör att arbetsbladen går att använda var och en för sig eller tillsammans som en fram- och baksida. Om man inte vill använda mallarna tillsammans som en fram- och baksida tillkommer även två sidor (en mall med fler rader samt en mall med färre rader) som endast består av rader som man kan använda som baksida till någon av de andra mallarna. Mixa och matcha som du vill. Materialet innehåller totalt nio olika illustrationer / bilder. Fyra stycken av arbetsbladen består av en tom ruta där eleverna själva får måla en bild som de sedan får konstruera en berättelse till. Varje arbetsblad innehåller en stödstruktur där eleverna får kryssa i vilket / vilka sinnen de vill använda sig av när de ska öva på att skriva sin berättelse med målande miljöbeskrivningar.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader