Jag kan läsa – med och utan hjälpord (två nivåer)

20,00 kr

Bokstavsarbete på ett roligt och kreativt sätt. 

Låt eleverna klippa ut och klistra in bilderna när de passar. Tex A som i…. (eleverna ska då klippa ut ordet som börjar på A och klistra in den efteråt. 

Denna uppgift finns i två varianter, en där det endast står A som i…. och en där det står A som i apelsin…. 

Mycket nöje! 

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader