Bråk – para ihop bråkfamiljerna

15,00 kr

Hitta bråk korten som hör ihop. 2 nivåer och 3 bråk i varje nivå. Ca 8 kort som hör till samma bråk. Nivå ett innehåller bråken halv, tredjedel och fjärdedel. Nivå två innehåller bråken femtedel, sjundedel och niondel.

Till en grupp, dvs samma bråk, finns bråktal, skrivna bråknamn och bråkbilder. Gruppen tredjedelar innehåller bild på 3/3, 1/3 och 2/3 och namnen tredjedelar, en tredjedel och två tredjedelar samt bråktalen 1/3 och 2/3.

Använd materialet när ni tränar inför de nationella proven i åk3.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader