Checklista: berättande text (fabel)

10,00 kr

Checklistor för andra texttyper finns i min butik.

En checklista för eleverna att fylla i och förhålla sig till när de skriver berättande texter (i form av fabler).

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader